Μάθε για το Δίκαιο Εμπόριο

Οι 10 αρχές του Δίκαιου και Αλληλέγγυου Εμπορίου

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Δίκαιου και Αλληλέγγυου Εμπορίου (WFTO) ορίζει τις 10 Αρχές που πρέπει να ακολουθούν οι Οργανώσεις Δίκαιου και Αλληλέγγυου Εμπορίου στην καθημερινή τους εργασία και διασφαλίζει την τήρηση αυτών των αρχών. Αρχή πρώτη: Δημιουργία ευκαιριών για οικονομικά μειονεκτούντες παραγωγούς Η μείωση της φτώχειας μέσω του εμπορίου αποτελεί βασικό μέρος των στόχων της κάθε… Continue reading Οι 10 αρχές του Δίκαιου και Αλληλέγγυου Εμπορίου