Καμπάνια Fair Times

Fair Times: Μια πανευρωπαϊκή εκστρατεία για τη δίκαιη κατανάλωση και παραγωγή

Μια πολιτική που δεν λαμβάνει υπ’ όψιν πώς παράγουμε και πώς καταναλώνουμε - είναι μια πολιτική που αγνοεί τις επιπτώσεις των παγκόσμιων πολιτικών που εφαρμόζονται στους παραγωγικούς τομείς της οικονομίας,  σε τοπικο επίπεδο. H “The Fair Times” είναι μια πανευρωπαϊκή εκστρατεία που που επιδιώκει να προωθήσει την ατζέντα της δίκαιης και βιώσιμης κατανάλωσης και παραγωγής… Continue reading Fair Times: Μια πανευρωπαϊκή εκστρατεία για τη δίκαιη κατανάλωση και παραγωγή