Μάθε για το Δίκαιο Εμπόριο

Οι 10 αρχές του Δίκαιου και Αλληλέγγυου Εμπορίου

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Δίκαιου και Αλληλέγγυου Εμπορίου (WFTO) ορίζει τις 10 Αρχές που πρέπει να ακολουθούν οι Οργανώσεις Δίκαιου και Αλληλέγγυου Εμπορίου στην καθημερινή τους εργασία και διασφαλίζει την τήρηση αυτών των αρχών. Αρχή πρώτη: Δημιουργία ευκαιριών για οικονομικά μειονεκτούντες παραγωγούς Η μείωση της φτώχειας μέσω του εμπορίου αποτελεί βασικό μέρος των στόχων της κάθε… Continue reading Οι 10 αρχές του Δίκαιου και Αλληλέγγυου Εμπορίου

Καμπάνια Fair Times

Fair Times: Μια πανευρωπαϊκή εκστρατεία για τη δίκαιη κατανάλωση και παραγωγή

Μια πολιτική που δεν λαμβάνει υπ’ όψιν πώς παράγουμε και πώς καταναλώνουμε - είναι μια πολιτική που αγνοεί τις επιπτώσεις των παγκόσμιων πολιτικών που εφαρμόζονται στους παραγωγικούς τομείς της οικονομίας,  σε τοπικο επίπεδο. H “The Fair Times” είναι μια πανευρωπαϊκή εκστρατεία που που επιδιώκει να προωθήσει την ατζέντα της δίκαιης και βιώσιμης κατανάλωσης και παραγωγής… Continue reading Fair Times: Μια πανευρωπαϊκή εκστρατεία για τη δίκαιη κατανάλωση και παραγωγή