Μάθε για το Δίκαιο Εμπόριο

Χάρτα του Διεθνούς Δίκαιου & Αλληλέγγυου Εμπορίου ( video)

Ενα ενημερωτικό video animation για τη Χάρτα του Δίκαιου Εμπορίου!